Εγγύηση

Γενικοί όροι εγγύησης για τα BBQ της LANDMANN και GRILLCHEF

 

Το προϊόν καλύπτεται με εγγύηση για το χρονικό διάστημα των 2 ετών από την ημέρα που αγοράστηκε. Η εγγύηση ισχύει με την προσκόμιση της απόδειξης αγοράς και καλύπτει το παραπάνω χρονικό διάστημα από την ημέρα αγοράς του προϊόντος. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει η απόδειξη αγοράς η εγγύηση δεν έχει ισχύ.

Η εγγύηση καλύπτει αποκλειστικά και μόνον τα κατασκευαστικά ελαττώματα, καθώς και τα ελαττωματικά μέρη/εξαρτήματα των πωλούμενων προϊόντων. Η εγγύηση αφορά την αντικατάσταση είτε των ελαττωματικών προϊόντων εξολοκλήρου είτε την αντικατάσταση του ελαττωματικού εξαρτήματος.

Το κόστος των παραπάνω εργασιών αντικατάστασης-επισκευής καθώς και το κόστος μεταφοράς δεν καλύπτονται από την εγγύηση.

 

 

Η εγγύηση δεν ισχύει και κάθε ευθύνη μετακυλίεται στον χρήστη:

  •       όταν η ψησταριά δεν χρησιμοποιείται με τον κατάλληλο τρόπο, όπως ορίζεται στο έντυπο οδηγιών χρήσης.
  •        όταν η ψησταριά τεθεί σε λειτουργία παρά την ύπαρξη εμφανών ζημιών ή όχι πλήρως συναρμολογημένη.
  •       όταν πραγματοποιούνται τεχνικές τροποποιήσεις στην ψησταριά που δεν είναι σύμφωνες με τις προδιαγραφές αυτής.
  •       όταν χρησιμοποιούνται αξεσουάρ, που δεν έχουν εγκριθεί ρητά για την συγκεκριμένη ψησταριά (σε περίπτωση αμφιβολιών ρωτήστε το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών).
  •         όταν δεν χρησιμοποιούνται γνήσια ανταλλακτικά της LANDMANNGmbH & Co. Handels-KG.

 

 

 

Εκτεταμένη εγγύηση των προϊόντων Landmann

 

Η Landmann παρέχει εκτεταμένη εγγύηση για κάποια από τα προϊόντα της για χρονικό διάστημα από 5 έως 10 χρόνια.

 

 

 

 

Εξαιρέσεις εγγύησης

Τα παρακάτω δεν καλύπτονται από την εγγύηση

·         Γενική φθορά

·         Διάβρωση λόγω σκουριάς μεταλλικών μερών του προϊόντος

·         Φυσική φθορά σε ξύλινα μέρη του προϊόντος

·         Διάβρωση μετάλλων

·         Μη ιδιωτική χρήση προϊόντος

·         Φθορά που προκλήθηκε από μη ορθή χρήση του προϊόντος σύμφωνα με το εγχειρίδιο του κατασκευαστή

·         Οποιαδήποτε μετατροπή υποστεί η ψησταριά

·         Χρήση αξεσουάρ που δεν είναι εγκεκριμένη για αυτή την ψησταριά

·         Φθορές από φυσικές καταστροφές

·         Φθορά που προκλήθηκε από έκθεση σε στοιχεία της φύσης, φωτιά από λίπη, έντομα κλπ.

·         Έλλειψη συντήρησης, κακομεταχείριση, αμέλεια, ατυχήματος από λάθος συναρμολόγησης του προϊόντος

·         Γρατζουνιές, διάβρωση ή αποχρωματισμός από θερμότητα, λειαντικό μέσο ή χημικά καθαριστικά

·         Μη εγκεκριμένες επισκευές κατά τη περίοδο ισχύς της εγγύησης

·         Το κόστος μεταφοράς, συναρμολόγησης, αντικατάστασης φθαρμένων μερών και άλλα παρόμοια κόστη δεν καλύπτονται από την εγγύηση

Σημείωση: Οι ψησταριές πρέπει να καλύπτονται όταν δεν χρησιμοποιούνται.